LIFTALK07: PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NÂNG CAO NĂNG LỰC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU

Hội thảo: "PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP CHO CÁC TRƯỜNG HỌC" diễn ra vào ngày 03.11.2021 với sự tham gia của các diễn giả đến từ LifVietnam, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thời gian: 20h00 – 22h00 Ngày 13/11/2021

Link tham dự: https://meet.google.com/sok-ueqt-ehs

Tham luận 1: Phạm Tuấn Hiệp, BK Holdings, HUST: Đo lường sự phát triển của HST khởi nghiệp

Tham luận 2: Chử Đức Hoàng, Quỹ NATIF & LifVietnam: Nhu cầu và chính sách hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tham luận 3: Trương Thị Thủy Tiên, Tr.ĐH Thủ Dầu Một: Định hướng triển khai về ĐMST cho sinh viên Thủ Dầu Một.

Tham luận 4: Trương Thị Nam Thắng, CSIE, NEU: Phát triển ĐMST xã hội (social innovation) trong trường đại học