LIFTALK06: CÔNG NGHỆ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM VÀ MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Hội thảo: "CÔNG NGHỆ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG TRONG NÔNG NGHIỆP" diễn ra vào ngày 06.11.2021 quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực #Agritech.

TECHFEST 2021 với chủ đề “Embracing Innovation - Reshaping The Future” đã nhấn mạnh rằng việc đổi mới sáng tạo, thay đổi phương thức sinh hoạt, làm việc và tương tác không còn là lựa chọn, mà đã trở thành bắt buộc. Theo tinh thần đó, hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ là việc giải quyết những vấn đề mới phát sinh mà còn là đưa ra những giải pháp mới cho những vấn đề đã luôn hiện hữu. Đối tượng tham gia hội thảo là những nhà khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và những người có quan tâm đến lĩnh vực này.

Các thành viên của LIFVietnam tham dự trình bày tại hội thảo trên, theo đó có 05 LIFers chia sẻ về những nghiên cứu về giải pháp công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu một số mô hình chuỗi cung ứng:

  1. TS. Trần Lương Sơn (LIF01), Sáng lập viên Công ty quản lý quỹ đầu tư Tác động toàn cầu (Planet Impact Capital) - Chuỗi cung ứng nông nghiệp Việt Nam

  2. TS. Lê Thị Thu Hương (LIF06), Phó bộ môn Hoá học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp

  3. Bà Nguyễn Phương Thảo (LIF06), Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Khôi Xanh (Nguyên Khôi Farm) - Mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn

  4. PGS.TS Trần Văn Nam (LIF6): Ban Tổ chức

  5. Bà. Nguyễn Thu Hồng (LIF4): Co-Host

TS. Trần Lương Sơn (LIF01)

Sáng lập viên Công ty quản lý quỹ đầu tư

Tác động toàn cầu (Planet Impact Capital)

Bà Nguyễn Phương Thảo (LIF06)

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần

Nguyên Khôi Xanh (Nguyên Khôi Farm)

TS. Lê Thị Thu Hương (LIF06)

Phó bộ môn Hoá học,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam