THÀNH VIÊN LIFVIETNAM

Mạng lưới gần 100 chuyên gia lãnh đạo đổi mới sáng tạo là các nhà khoa học, lãnh đạo công ty khởi nghiệp và nhà quản lý đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý và các công ty khởi nghiệp.

NHÀ KHOA HỌC, NHÀ NGHIÊN CỨU

Cộng đồng các nhà khoa học, nhà sáng chế tại Việt Nam có kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phù hợp để thương mại hóa và kêu gọi đầu tư, hợp tác cùng phát triển, đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường

QUỸ ĐẦU TƯ

Các quỹ của chính phủ được “sử dụng để tính cho các hoạt động chủ yếu được hỗ trợ bởi thuế, trợ cấp và các nguồn thu tương tự.” Đối với mạng lưới LIFVIETNAM, các quỹ chính phủ thường có liên quan đến khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

VƯỜN ƯƠM

Vườn ươm doanh nghiệp là một tổ chức giúp các công ty khởi nghiệp và doanh nhân cá nhân phát triển doanh nghiệp của họ bằng cách cung cấp một loạt các dịch vụ bắt đầu từ đào tạo quản lý và không gian văn phòng và kết thúc bằng tài trợ vốn mạo hiểm.

NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Nhà đầu tư thiên thần là một cá nhân cung cấp vốn cho một doanh nghiệp mới thành lập, thường là để đổi lấy nợ có thể chuyển đổi hoặc vốn sở hữu. Các nhà đầu tư thiên thần thường hỗ trợ ở những thời điểm ban đầu đối với các ý tưởng, dự án của cá nhân hoặc của các "công ty khởi nguồn".

CÁC ĐỐI TÁC


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


TỔ CHỨC HỖ TRỢ