pgs.ts dương thị ly hương

phó trưởng khoa

Khoa Dược, trường Đại học Phenikaa

Lĩnh vực nghiên cứu:

Giáo dục đào tạo, Y Dược

Kinh nghiệm nghiên cứu

  • Nghiên cứu tác dụng tiền lâm sàng của thuốc: ảnh hưởng lên chuyển hóa, đái đường, mỡ máu, chống viêm, tác dụng lên hành vi, trí nhớ, học tập

  • Nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc

  • Hỗ trợ nghiên cứu lâm sàng

quá trình đào tạo

  • 1989 - 1995: Bác sĩ (Đại học Y Hà Nội)

  • 2002 - 2004: Thạc sĩ (Đại học Y Hà Nội)

  • 2009-2012: Tiến sĩ (Đại học Y Hà Nội)

kinh nghiệm

  • Kết nối, trao đổi và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Y Dược

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh,

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: huong.duongthily@phenikaa-uni.edu.vn

Điện thoại: 0395282456

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A