Mr. Tô xuân thắng

phó giám đốc

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Thái Bình

Lĩnh vực hoạt động:

Xử lý và thu gom chất thải rắn không độc hại và nước thải

Kinh nghiệm Làm Việc

Nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Vật liệu, VAST

  • Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu hồi và chuyển hóa năng lượng từ khói của các hầm đốt than củi

  • Nghiên cứu vật liệu xử lý nước với vật liệu than sinh học biến tính kết hợp với vi sinh vật

Phó giám đốc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường Thái Bình

  • Thiết kế, hỗ trợ vận hành hệ thống xử lý nước thải cho các trang trại nuôi gia súc.

  • Thiết kế vận hành công việc thu gom và xử lý chất thải rắn tại xã Vũ Tiến và Duy Nhất huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.

  • Thiết kế hệ thống và quản lý vận hành công việc thu gom và xử lý phụ phẩm nông nghiệp

quá trình đào tạo

  • Cử nhân Công nghệ kỹ thuật hóa học, đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội

  • Thạc sĩ Quản lý Công nghệ Kỹ thuật, đại học Bách khoa Hà Nội


kinh nghiệm

Bản thân đã có kinh nghiệm về thiết kế, tổ chức và quản lý vận hành sản xuất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô vừa và nhỏ về hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, hệ thống xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn.
Đồng thời, trong quá setup hệ thống sản xuất, tôi cũng tham gia vào xây dựng kế hoạch tài chính giúp doanh nghiệp giúp các founder có thể quản trị doanh nghiệp tốt hơn.

thông tin thêm

Kỹ năng:

  • Tổ chức quản lý sản xuất

  • Xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp

  • Phát triển quy mô sản xuất từ phòng thí nghiệm lên quy mô pilot

Thành tựu: TOP 4 toàn quốc Vietnam Social Innovation Challenge 2019 do Đại học Ngoại thương tổ chức

thông tin liên hệ

Email: toxuanthang_thaiha@yahoo.com

Điện thoại:

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A