ts. lê đức hùng

trưởng phòng

PHÒNG THÍ NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ THỐNG NHÚNG (DESLAB)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM

Lĩnh vực nghiên cứu:

 1. Kỹ thuật điện tử

 2. Thiết kế vi mạch

 3. Xử lý tín hiệu số

Kinh nghiệm nghiên cứu

 • Các phương pháp và thuật toán xử lý tín hiệu ứng dụng vào xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, xử lý tín hiệu y sinh, thị giác máy tính, viễn thông, điều khiển thông minh.

 • Hệ thống nhúng trên Vi điều khiển, FPGA và DSP.

 • Mô hình hóa và rút trích linh kiện MOSFET.

 • Thiết kế trên FPGA, thiết kế vi mạch và System-on-Chip.

 • Điện tử y sinh.

 • Các ứng dụng Internet of Things (IoTs).

quá trình đào tạo

 • Tiến sĩ: Trường Đại học Điện tử Truyền thông (The University of Electro-Communications), Tokyo, Nhật Bản (Tốt nghiệp 09/2013)

 • Thạc sĩ Khoa học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Tốt nghiệp 01/2005)

 • Cử nhân Khoa học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Tốt nghiệp 09/2001)

 • Thực tập sinh và Nghiên cứu tại Đức và Nhật Bản

thương mại hóa kết quả nghiên cứu

 • Tham gia khóa học LIF (Royal Academy of Engineering), Vương Quốc Anh - Thành viên LIF3, 2017.

 • Tham gia khóa học Training of Trainers (TOT) in Entrepreneurship and Innovation, ĐSQ Phần Lan và SIHUB tổ chức, 2017.

 • Founder và Manager của Grapetech và Grapestore: https://store.grapetech.vn/

thông tin liên hệ

Email: ldhung@hcmus.edu.vn

Điện thoại: (This information is hidden)