TS. LÊ THỊ NHI CÔNG

Trưởng phòng

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Các chất nhũ hóa hoặc các phương pháp vật lý như dùng phương pháp quang phân ly phế phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, thân rơm rạ để không gây ô nhiễm không khí và góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

Kinh nghiệm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu do TS Lê Thị Nhi Công - Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công sự hình thành màng sinh học (biofilm) từ các vi sinh vật phân lập tại Việt Nam nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm dầu mỏ.

Việc sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp hiện tại ở nước ta không giải quyết triệt để được vấn đề công nghệ, kinh tế và có thể gây ô nhiễm thứ cấp. Nếu tính chi phí xử lý môi trường thì chi phí rất cao, không hiệu quả. Giải pháp của TS. Lê Thị Nhi Công hưởng tới sử dụng các sản phẩm sinh học như sản phẩm của chúng tôi, sẽ giải quyết triệt để được vấn đề đó. Bởi các vi sinh vật tạo màng sinh học có trong sản phẩm là những chủng có khả năng phân hủy và chuyển hóa các thành phần của dầu rất tốt. Sản phẩm cuối cùng của các con đường này là CO2 và H2O, không gây ô nhiễm thứ cấp. Bên cạnh đó, sản phẩm có sử dụng than sinh học từ trấu làm giá thể, than sinh học sẽ hấp phụ dầu vào bề mặt và giúp vi sinh vật tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn gây ô nhiễm. Đồng thời, than sinh học từ trấu có giá thành rất rẻ và rất sẵn có ở Việt Nam, nên chi phí sản xuất là rất khiêm tốn. Đây chính là điểm khác biệt với các sản phẩm hóa học và sinh học đang có trên thị trường.

quá trình đào tạo

  • 2002 Đại học: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

  • 2004 Thạc sỹ: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

  • 2008 Tiến sỹ: Trường ĐH Greifswald, CHLB Đức

kinh nghiệm

N/A

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A