ông. lê vũ cường

.....

Lĩnh vực nghiên cứu:

.......

Kinh nghiệm nghiên cứu

.........

quá trình đào tạo

  • .......

thông tin thêm

Kỹ năng: Giảng dạy, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc nhóm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A