ông. đặng xuân trường

ceo & sáng lập viên

Công ty cổ phần công nghệ cao Hachi Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nông nghiệp công nghệ cao - Agritech

Kinh nghiệm nghiên cứu


quá trình đào tạo

  • N/A

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu: Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2018

thông tin liên hệ

Email: truongdx@hachi.com.vn

Điện thoại: 0901236086

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A