ts. trần quang vinh

trưởng phòng ĐIỆN HÓA ỨNG DỤNG

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN HÓA LÝ THUYẾT - HÓA LÝ

HỌC VIỆN Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Nghiên cứu các vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong xúc tác, hấp phụ, xử lý môi trường và phòng chống cháy nổ

 • Kinh doanh sản phẩm nghiên cứu

Kinh nghiệm nghiên cứu

 • Công bố 18 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế ISI và hơn 80 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

 • Sở hữu 02 giải pháp hữu ích và 1 nhãn hiệu thương mại.

 • Thương mại hóa 01 sản phẩm máy lọc nước GFLife

 • Tham gia cộng đồng LIF Việt Nam

quá trình đào tạo

 • 2011-2015: Tiến Sỹ Hóa học ngành Hóa lý thuyết - Hóa lý (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • 2008-2010: Thạc Sỹ Hóa học ngành Hóa lý thuyết - Hóa lý (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

 • 1997-2002: Kỹ sư Hóa học ngành Quá trình và Thiết bị Công nghệ Hóa học (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

 • Đào tạo ngắn hạn

9-12/2014: Chứng chỉ tiếng Anh B2 khung Châu Âu

3-7/2016: Chứng chỉ Tin học Ứng dụng

kinh nghiệm

 • Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thương mại hóa và phát triển kinh doanh sản phẩm nghiên cứu

 • Đã nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa thương hiệu máy lọc nước GFLife

 • Tham gia khóa đào tạo hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của Royal Academy of Engineering - England

thông tin thêm

Kỹ năng: Nghiên cứu, Phát triển công nghệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu: Đã thương mại hóa 01 sản phẩm máy lọc nước GFLife