ts. trần lương sơn

Managing Partner

Planet Impact Capital

Lĩnh vực nghiên cứu:

Impact investment

Kinh nghiệm nghiên cứu

Strategy, Innovation, Entrepreneurship, Impact Investment.

quá trình đào tạo

  • PhD. in Physical Chemistry, National University of Science and Technology, Russian Federation, 1988.

  • SM (Master of Science in Management of Technology, MIT Sloan School of Management.

kinh nghiệm

  • Serial entrepreneur, angel investor, lecture on entrepreneurship, strategy, innovation, systems thinking, fund manager.

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Anh.

Thành tựu: Entrepreneur of the Year, by Hawaii University's Shidler College of Business, Vietnam, 2014.

thông tin liên hệ

Email: son.tran@alum.mit.edu (This information is hidden)

Điện thoại: +84-912345045 (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A