TS. Chử Đức Hoàng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Mạng lưới hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Việt Nam (LIFVietnam) có 4 mục tiêu, nhằm kết nối nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp

2021.06.11

A training program that will equip LIF alumni with the knowledge on how to systematically prepare and develop their AI products and solutions from ideation to market. With your experience in the area, we would like to invite you as a panelist for the following session: ASEAN AI Market Opportunities (A Forum Session) Date: 3 June 2021 (Thursday) Time : 11:15 am – 1:15 pm

2021.06.03

Ra đời sau nhiều trắc trở, quỹ đầu tư khởi nghiệp VSV - Nghệ An được tin tưởng sẽ kích hoạt các nguồn lực sẵn có của địa phương, hiện thực hóa khát vọng phát triển mảnh đất xứ Nghệ thành trung tâm khởi nghiệp của khu vực Bắc Trung Bộ.

2021.05.16

Ngày 29/03/2021, VSV Capital đã chính thức khởi động và mở cổng tiếp nhận đơn đăng ký cho chương trình Tăng tốc khởi nghiệp VSV Capital Accelerator năm 2021 dành cho các startup ở giai đoạn đầu với mức đầu tư trực tiếplên tới 50.000 USD.

2021.03.29