pgs.ts phan anh tuấn

giảng viên

Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu & Phát triển thiết bị không người lái ROV, AUV.

Nghiên cứu & Phát triển thiết bị cơ điện tử dùng trong y tế.

Nghiên cứu & phát triển thiết bị ứng dụng năng lượng tái tạo

Kinh nghiệm nghiên cứu

Kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển thiết bị ứng dụng trong các lĩnh vực cơ khí, thiết bị lặn không người lái, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo, thiết bị cơ điện tử dùng trong y tế

quá trình đào tạo

 • Tiến Sĩ 2009 Kỹ thuật Tàu Thuỷ/ Đại Học Hàng Hải Tokyo – Nhật Bản

 • Thạc Sĩ 2005 Cơ Khí/ Viện Kỹ Thuật Bandung – Indonesia

 • Kỹ sư/cử nhân 2002 Kỹ Thuật Tàu Thuỷ/ Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

kinh nghiệm

 • Nghiên cứu và phát triển thiết bị ngầm không người lái phục vụ giám sát và thăm dò đáy biển, đề tài Nghị định thư với Nga, mã số: NĐT.68.RU/19.

 • Nghiên cứu và phát triển máy thở sử dụng công nghê tua bin khí cho bệnh nhân COVID19, đề tài ứng phó COVID19 của JICA/AUN SEED Net, 2021 SPRAC.

 • Nghiên cứu chân vịt cho tàu cao tốc, đề tài thuộc chương trình JICA/AUN-SEED Net, 2011.

 • Nghiên cứu & Phát triển thiết bị lặn không người lái cỡ nhỏ, đề tài thuộc chương trình JICA/AUN-SEED Net, 2012.


thông tin thêm

Kỹ năng: diễn thuyết

Ngoại ngữ: Tiếng Anh,

Thành tựu:

Tua bin gió làm việc theo nguyên lý trục quay hỗn hợp, SC22423 (2019)


 1. Development of a Safety Drinking Water Disinfection System for Removed Areas in Vietnam Powered by Wind Energy, Anh Tuan Phan, Minh Tan Nguyen, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 18, pp. 580-585, ISSN: 2366-2557, Springer, 2018, (Scopus).

 2. Research and Development of Wind Power in Vietnam, Anh Tuan Phan, Dong Nguyen, Thi Thanh Huong Pham, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 18, pp. 270-275, ISSN: 2366-2557, Springer, 2018 (Scopus).

 3. Wind energy development in Japan and Vietnam, Phan Anh Tuan, ASEAN Engineering Journal, Vol.8, No.2, pp. 16-28, e-ISSN 2586-9159, 2018 (Scopus).

 4. Application of Fluidized Power Coating for Propellers, Tuan Phan Anh, Huong Pham Thi Thanh, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 54, ISSN: 2366-2557, pp.355-360, Springer, 2019 (Scopus).

 5. Design of a Drinking Water Disinfection Systems using Ultraviolet Irradiation and Electrolysis Cell, Tuan Phan Anh, Tan Nguyen Minh, Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 54, ISSN: 2366-2557, pp.361-366, Springer, 2019 (Scopus).

 6. Estimation resistance of an explorer submarine, Tuan Phan Anh, Quang Vu Thanh, He Ngo Van, Quang Le, & Huong Pham Thi Thanh , Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol. 43, No. 1(2020) , ISSN: 1024-1752, pp. 264-271 (Scopus).

 7. A CFD Study on Blade Geometry of Ship Propellers, Tuan Phan Anh, Tan Vu Van, Journal of Mechanical Engineering Research & Developments, Vol. 44, Issue 8 (2021), ISSN: 1024-1752, pp. 112-120 (Scopus).


thông tin liên hệ

Email: tuan.phananh@hust.edu.vn

Điện thoại: (+84) 965816328

LinkedIn: N/A

Google Scholar Link: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2NUtPPwAAAAJ