ông. nguyễn quang trung

phó viện trưởng

Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Y dược cổ truyền

Kinh nghiệm nghiên cứu

Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam được thành lập theo quyết định số 768/QĐ-LHHVN ban hành ngày 02/11/2015 bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1487 cấp ngày 25/11/2015 bởi Bộ Khoa học Công nghệ.

chức năng

  • 1. Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển công nghệ, thực hiện đề tài, chương trình, dự án trong lĩnh vực y dược cổ truyền; Nghiên cứu phát triển cây thuốc quý đặc hiệu và các vùng dược liệu tập trung ở Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

  • 2. Ứng dụng các giải pháp bào chế hiện đại nhằm nâng cao sinh khả dụng và hiệu quả điều trị của các bài thuốc cây thuốc Nam; Ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ phục vụ lợi ích chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất các sản phẩm đặc hiệu từ Đông Nam dược.

  • 3. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, đạo tạo nâng cao trình độ chuyên môn về các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

  • 4. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ Viện.

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: rdivtmp@gmail.com

Điện thoại: (+84) 904 120 369

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A