ts. hà anh tùng

trưởng bộ môn

Bộ môn Công nghệ Nhiệt Lạnh, Khoa Cơ khí,

trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TpHCM

Lĩnh vực nghiên cứu:

– Ứng dụng phương pháp số trong tính toán truyền nhiệt, đưa các phần mềm thiết kế, đồ họa vào các môn chuyên ngành

– Sử dụng năng lương mặt trời để cấp nhiệt / phát điện

– Nghiên cứu chế tạo động cơ gió cho qui mô gia đình

– Các giải pháp tận dụng nhiệt thải và tiết kiệm năng lượng

Kinh nghiệm nghiên cứu

– Kỹ thuật lạnh

– Điều hòa không khí

– Năng lượng tái tạo

– Nhiệt động và truyền nhiệt

– Truyền nhiệt nâng cao

– Anh văn chuyên ngành

– Vật liệu nhiệt lạnh

– Kỹ thuật thông gió công nghiệp

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A