pgs.ts đỗ quyên

Trưởng phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Dược Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu & Phát triển thuốc từ dược liệu

Kinh nghiệm nghiên cứu

Nghiên cứu, chiết xuất, tiêu chuẩn hóa cao định chuẩn từ dược liệu;

Nghiên cứu phát triển thuốc, chế phẩm bảo vệ sức khỏe từ hợp chất tự nhiên.

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Đăng ký bảo hộ sáng chế trong nước;

  • Kết nối doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực phát triển thuốc và sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu

  • Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp scale up qui mô

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A