GS.TS. Nguyễn Mạnh Cường

phó viện trưởng

Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên,

viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa học các hợp chất thiên nhiên, hoạt chất sinh học, phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Kinh nghiệm nghiên cứu

Chia sẻ các thông tin nghiên cứu của cá nhân

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến sĩ: Tiến sĩ chuyên ngành hóa hữu cơ, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ: Khoa hóa, Đại học Sydney, Úc

  • Đào tạo đại học: tốt nghiệp khoa Hóa, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1985

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển: nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học các cây thuốc. Phát triển quy trình chiết tách hoạt chất, phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A