ông. nguyễn hồng long

giám đốc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lĩnh vực nghiên cứu:

(1) Hàng Xanh (Green Street) cho đổi mới sản phẩm bền vững;

(2) Tinh Tế (Elegance) cho các giải pháp năng lượng tái tạo và công nghệ sạch;

(3) i-Nature cho nông nghiệp hữu cơ không chất thải.

Kinh nghiệm nghiên cứu

CCS tập trung vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ sạch trong cả hai lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. CCS hợp tác với công ty Tinh Tế để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm như Nhà sấy năng lượng mặt trời và bếp khí hoá sinh khối. Cùng với i-nature, CCS tiếp tục nghiên cứu và phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ không thải chất thải, là sự kết hợp của nhiều công nghệ nông nghiệp hữu cơ. CCS cũng hỗ trợ cho Hàng Xanh về công nghệ sơ chế tre và mây tự nhiên cùng các sản phẩm công nghệ khác để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và yêu cầu của thị trường.

Trong công nghiệp, CCS đang tập trung cung cấp các dịch vụ hỗ trợ công nghệ khí hoá sinh khối trong cả nước và khu vực Đông Nam Á. Các dịch vụ này bao gồm chuyển giao công nghệ khí hoá, tư vấn về cách thiết lập một hệ thống dịch vụ của các sản phẩm khí hóa sinh khối tại một địa phương và chia sẻ kiến thức về cách tận dụng than sinh học - sản phẩm phụ của quá trình khí hoá.

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A