ts. chử đức hoàng

1. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, bộ khoa học và công nghệ

2. công ty cổ phần zinmed việt nam (zinmed)

Lĩnh vực nghiên cứu:

Biomedical engineering (Healthcare, HRV, Diabetes);

Science Technology and Innovation Leaderships;

Information, Communication and Technology.

Kinh nghiệm nghiên cứu

Ông Chử Đức Hoàng có bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Wasington tại St. Louis. Ông cũng là Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2003-2016).

Tiến sĩ Chử Đức Hoàng đã có hơn 40 bài nghiên cứu, 20 hội thảo, 04 cuốn sách và 5 dự án về Y sinh, Chăm sóc sức khỏe, CNTT-TT, Quản lý và Đổi mới Công nghệ. Ông cũng đã tư vấn, hỗ trợ hơn 100 nhà khoa học, doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo và hiện đang quản lý, tài trợ cho hơn 80 dự án khoa học và công nghệ.

quá trình đào tạo

 • 2014 - Tiến sĩ; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Ngành kỹ thuật điện tử;

 • 2013 - NCS Trường Đại học Washington University at St. Louis (Hoa Kỳ); Ngành Kỹ thuật y sinh;

 • 2007 - Thạc sĩ; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Ngành Điện tử viễn thông;

 • 2004 - Đại học; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Ngành Điện tử y sinh;

 • 2014 - Sáng lập viên Founder Institute (USA); Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 • 2015- Quản lý Royal Academy of Engineering; Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

 • 2016 - Sáng lập viên Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (Malaysia); Đổi mới sáng tạo

 • 2018 - Quản lý Tập đoàn tài chính, công nghệ Hàn Quốc (KIBO); Quản lý công nghệ tài chính

kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

 • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

 • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

 • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Điện thoại: +84.913.060.581

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/chuduchoang/

Google Scholar Link: https://scholar.google.com/citations?user=S2coyFQAAAAJ&hl=vi