ts. hàn huy dũng

phó trưởng bộ môn

Viện Điện tử Viễn thông, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu:

Các thuật toán xử lý tín hiệu cho viễn thông

Hệ thống internet vạn vật cho y sinh, môi trường

Kinh nghiệm nghiên cứu

Giảng dạy, nghiên cứu về Internet of things liên quan tới thiết kế mạch điện tử, lập trình nhúng

quá trình đào tạo

  • Các bậc đào tạo
    2012,
    Tiến sỹ, Đại học California, Davis, Hoa Kỳ.

2004, Thạc sỹ, Đại học Kiel, Đức

2001, Kỹ sư, Đại học Bách Khoa Hà Nội

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển: Tìm được các đối tác cùng phát triển sản phẩm IoT

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị: Kết nối các nhà khoa học, tư vấn kiến thức chuyên môn

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/huy-dung-han-4488b520/

Google Scholar Link: https://scholar.google.com.vn/citations?user=j9KfYCAAAAAJ&hl=vi