bà. nguyễn thị nhật quỳnh

phó trưởng phòng

viện vật lý thành phố hồ chí minh

vIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (vAST)

Lĩnh vực nghiên cứu:

Điện tử ứng dụng, nông nghiệp thông minh

Kinh nghiệm nghiên cứu

Nghiên cứu, chế tạo, phát triển các dòng máy đo phục vụ cho nông nghiệp , môi trường, nuôi trồng thủy hải sản, chế biến, y sinh, đào tạo

Giáo dục trải nghiệm

quá trình đào tạo

  • 2016 Thạc sĩ, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM

  • 2011 Đại học, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM

kinh nghiệm

  • Tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm thương mại hóa tới các đơn vị, cá nhân ngoài LIFVietnam

  • Tham gia hoạt động Techmart Việt Nam thường niên


thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: hoanhatquynh20@gmail.com; nhatquynhnguyen@hcmip.vast.vn

Điện thoại: +84 905 489 479

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nhat-quynh-nguyen-9a55b8a9/

Google Scholar Link: N/A