pgs.ts nguyễn đại hải

phó viện trưởng

Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu vật liệu y sinh, vật liệu nano, bào chế dược, giảng dạy

Kinh nghiệm nghiên cứu

Phát triển sản phẩm vật liệu y sinh, vật liệu nano, bào chế dược

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: nguyendaihai0511@gmail.com

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A