pgs.ts trần văn bình

giảng viên cao cấp

viện kinh tế quản lý, trường đại học bách khoa hà nội

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quy hoạch phát triển tối ưu hệ thống năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đánh giá trình độ công nghệ

Ươm tạo doanh nghiệp

Mô hình và cơ chế thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ

Kinh nghiệm nghiên cứu

A- Các đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Xây dựng ngân hàng dữ liệu về năng lượng và kinh tế năng lượng của Việt Nam giai đoạn 1976 - 1994. Thư ký đề tài. Thực hiện: 1991 - 1995.

2. Dự án hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Pierre Mendès France - Grenoble 2 (Pháp) trong lĩnh vực Kinh tế & Quản lý. Điều phối viên dự án. Thực hiện:1992 - 1994.

3. Dự án hợp tác giữa trường Đại học Bách khoa Hà nội và Quỹ quốc gia đào tạo về quản lý của Pháp về việc tổ chức các khoá đào tạo về Quản lý tại Việt nam. Điều phối viên dự án. Thực hiện: 1996 - 1999.

4. Dự án Nghiên cứu tăng cường năng lực quốc gia trong công tác kế hoạch hoá năng lượng do Uỷ ban kinh tế xã hội Châu Á - Thái Bình Dương tài trợ (ESCAP). Chủ nhiệm sự án. Thực hiện: 1997 - 1999.

5. Đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt nam giai đoạn 2000 - 2020. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 1996 – 2000.

6. 1999 - 2000: Dự án Thông báo quốc gia về Công ước biến đổi khí hậu. Thành viên đội công tác quốc gia. Thực hiện: 1999 – 2000.

7. Dự án Hỗ trợ đào tạo về quản lý do chính phủ Thuỵ Sĩ tài trợ cho 4 trường đại học của Việt nam. Thành viên Hội đồng định hướng và thành viên tổ công tác của dự án. Thực hiện: 1997 – 2003.

8. Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng nai. Đơn vị chủ quản: Bộ KH&CN. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2003 – 2004.

9. Đề tài trọng điểm cấp Bộ : Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đơn vị chủ quản: Bộ KH&CN. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2004 – 2005.

10. Đề tài cấp tỉnh cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất và đề xuất giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2005.

11. Đề tài cấp tỉnh: Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN tỉnh Bình Định. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2006 – 2007.

12. Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo cán bộ, chuyên gia về quản trị khoa học và công nghệ. Đơn vị chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2007 – 2008.

13. Đề tài cấp thành phố: Nghiên cứu rà soát và điều chỉnh bổ sung nội dung chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2011 – 2012.

14. Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá trình độ công nghệ của một số ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2012.

B- Các bài báo khoa học:

1. PGS. TS. Trần Văn Bình, ThS. Phạm Minh Tuấn, ThS. Nguyễn Hoài Giang: Database Model for assessment and management of enterprise technology capabilities. International Conference: Management for the Knowledge Society, HCM City, 7 – 8/9/2005.

2. PGS. TS. Trần Văn Bình, ThS. Phạm Minh Tuấn: Vườn ươm công nghệ - Mô hình trợ giúp đưa các ý tưởng KH&CN vào sản xuất. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 3/2005.

3. PGS. Trần Văn Bình: Tăng giá điện và vấn đề an ninh năng lượng. Tạp chí Công nghiệp, kỳ 1, 5/2006.

4. PGS. TS. Trần Văn Bình: Phương pháp luân Atlas công nghệ và ứng dụng cho đánh giá trình độ công nghệ. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 8/2006.

5. PGS. TS. Trần Văn Bình: Mô hình và cơ chế thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ tại các trường Đại học của Pháp. Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 2/2010.

6. Nguyen Hong Lien and Tran Van Binh: A new neural network and its application to technological evaluation of firms. Journal of Science & Technology of Technical Universities. N078/2010.

7. Trần Văn Bình: “Trung tâm cạnh tranh” của Pháp và gợi ý thực hiện tại Việt Nam. Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 5/2012.

8. Tran Van Binh: Addresing national constraints, energy pricing and subsidies in joining Asean Energy Market Integration.

Forum on ASEAN Energy Market Integration (AEMI), Bangkok, 27-28/8/2013.

9. Trần Văn Bình: Đề xuất mô hình gắn kết các hoạt động NCKG, CGCN của các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp . Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 11/2015 .

10. Trần Văn Bình: Giải mã công nghệ: hiểu và áp dụng như thế nào cho đúng? Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 8/2015.

11. Trần Văn Bình: Đề xuất mô hình gắn kết các hoạt động NCKH, CGCN của các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp . Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 11/2015.

12. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình: Xây dựng mô hình phát thải và hấp thụ KNK trong ngành năng lượng và lâm nghiệp . Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số 11/2016

13. Nguyễn Hoàng Lan, Trần Văn Bình: Ảnh hưởng của chính sách thuế các bon đến ngành năng lượng Việt Nam. Tạp chí Công thương, số 8/2017.

14. Trần Văn Bình: Không gian sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học: Mô hình BKHup. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 12/2018

15. Trần Văn Bình, Lê Hiếu Học: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hợp tác trường đại học – doanh nghiệp tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 5/2018.

16. Trần Văn Bình, Lê Vũ Toàn: Nhà đầu tư Thiên thần và vai trò đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 12/2019.

17. Trần Văn Bình, Lê Vũ Toàn: Operational Model and Mecanism of Science and Technology Incubation Center in Vietnamese Universities and Research Institutes. The 8th international conference on emerging challenges: Contemporary issues in innovation and management.

18. Nguyễn Thúc Hương Giang, Nigel Culkin, Trần Văn Bình, Lê Vũ Toàn: Establishing University Venture Capital Fund: The Case of Hanoi Unviversity of Technology and Science. The 8th international conference on emerging challenges: Contemporary issues in innovation and management.

19. Trần Văn Bình: Phân tích biến động hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong biểu giá tiền điện bậc thang đề xuất. Tạp chí Công thương. Số tháng 8/2020.

20. Trần Văn Bình, Nguyễn Hoàng Lan: Xác định ngưỡng thâm nhập cho dự án điện mặt trời áp mái theo vùng khí hậu của Việt Nam. Tạp chí Công thương. Số tháng 8/2020.

21. Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Danh Nguyên, Trần Văn Bình: Factors Associeted with Middle Manager’s Work Motivation Evidence from SMEs in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business

Vol 7, 11/2020. P.1009 - 1019.

22. Trần Văn Bình: Dự báo nhu cầu năng lượng bằng phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuât. Tạp chí Công thương. Số tháng 3/2021.

quá trình đào tạo

 • 1986 - 1990: Tiến sỹ Kinh tế tại Đại học Pierre Mendes France – Grenoble 2 – Cộng hòa Pháp

 • 1985 - 1986: Thạc sỹ Kinh tế tại Đại học Pierre Mendes France – Grenoble 2 – Cộng hòa Pháp

 • 1973 - 1978: Kỹ sư Kinh tế tại đại học Bách khoa Hà Nội - Việt Nam

kinh nghiệm

 • Từ 2017 đến nay: Giảng viên cao cấp tại đại học Bách khoa Hà Nội

 • 2008 - 2017: Giảng viên kiêm Chủ tịch HĐTV công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ, đại học Bách khoa Hà Nội

 • 2003 - 2010: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn về quản lý, đại học Bách khoa Hà Nội

 • 1996 - 2003: Chủ nhiệm khoa Kinh tế & Quản lý, đại học Bách khoa Hà Nội

 • 1994 - 1996: Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế & Quản lý, đại học Bách khoa Hà Nội

 • 1990 - 1994: Giảng viên khoa Kinh tế & Quản lý, đại học Bách khoa Hà Nội

 • 1985 - 1990: Nghiên cứu sinh tại đại học Pierre Mendes France – Grenoble 2 – Cộng hòa Pháp

 • 1978 - 1985: Giảng viên khoa Kỹ sư Kinh tế, đại học Bách khoa Hà Nội

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: binh.tranvan@hust.edu.vn

Điện thoại: + 84 0912285336

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A