LIF

LIF 1: 2015

Thông tin tóm tắt về LIF 1

GS. TS Lê Minh Thắng

pgs. dương thị ly hương

ông. đinh xuân tùng

TS. Nguyễn Trung Dũng

bà. thạch lê anh

ts. mai lệ quyên

TS. Nguyễn Phan Kiên

ts.. trần lương sơn

ông. Nguyễn Văn Trúc

pgs.ts. trần văn bình

ông. nguyễn đức hải

ts. chử đức hoàng

pgs. bùi xuân thành

pgs. nguyễn chấn hùng

ông. diệp thế tài