ts. phạm trung kiên

giảng viên

đại học bách khoa thành phố hồ chí minh

Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật liệu sinh học, vật liệu môi trường, Công nghệ

Kinh nghiệm nghiên cứu

N/A

quá trình đào tạo

  • N/A

kinh nghiệm

  • Tham gia các dự án nghiên cứu của quỹ LIF

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A