ts. nguyễn hoàng dương

giám đốc

Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học,

Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam


Lĩnh vực nghiên cứu:

Vật lý quang, Vật lý chất mềm và sinh học

Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu

Kinh nghiệm nghiên cứu

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Dương hiện là Giám đốc Trung tâm Vật lý chất mềm và Vật lý sinh học, Trung tâm Phát triển Công nghệ Cao, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ năm 2016. Nghiên cứu của ông chủ yếu về màng lỏng siêu mỏng, tín hiệu hóa học trong hệ sinh thái các tế bào, và các hoạt chất nguồn gốc sinh học. Ông thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm xuất phát từ các nghiên cứu sinh học và vật lý.

Từ năm 2012 - 2015, ông tham gia chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ. Ông nghiên cứu quá trình bất cân bằng trong truyền tín hiệu hóa học trong đơn bào Dictyostelium discoideum bằng cách sử dụng các xung cAMP với nồng độ và thời gian có thể điều chỉnh được. Từ năm 2015 - 2017, ông tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Princeton với tư cách là một nhà nghiên cứu thỉnh giảng.

Ông hoàn thành luận án tiến sĩ năm 2011 về màng lỏng siêu mỏng. Hướng nghiên cứu về động lực học không gian 2D dẫn tới nhiều bài báo quốc tế, trong đó có 3 bài báo được đánh giá cao trên tạp chí Physical Review Letters.

quá trình đào tạo

  • 2001-2003 Đại học Arizona Vật lý quang Cử nhân

  • 2003-2011 Đại học Colorado Vật lý chất mềm Tiến sỹ

  • 2012-2016 Đại học Princeton Vật lý sinh học Sau tiến sĩ

  • 2019- 2020 CSIRO, Úc Thương mại hóa sản phẩm khoa học

thông tin thêm

Kỹ năng: giảng dạy, làm việc nhóm, công nghệ thông tin, thương mại hóa

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

thông tin liên hệ

Email: duongnh@gmail.com

Điện thoại: +84969266216

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zoomnh/

Google Scholar: link