pgs. TS TRẦN văn nam

trưởng khoa

khoa luật, trường đại học kinh tế quốc dân

Lĩnh vực nghiên cứu

Thương mại hoá tài sản trí tuệ ;DV CG công nghệ

Kinh nghiệm nghiên cứu

Ông Nam là một thành viên tích cực của IP Collegium – Chương trình được tổ chức bởi viện xúc tiến phát minh và đổi mới của Nhật Bản (JIPII).

Từ năm 2002, ông Nam đã tham gia Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với tư cách trọng tài viên hành nghề luật thương mại và sở hữu trí tuệ.

Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu học phần Pháp luật Sở hữu trí tuệ tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2005 đến nay, ông Nam tham gia Dự án của Bộ KH &CN Việt Nam và WIPO mang tên Trục xoay- Nan hoa (Hub & Spokes) với tư cách là chuyên gia về sở hữu trí tuệ và thuơng mại hoá công nghệ trong các hoạt động kết nối Nhà trường- nhà sáng chế- doanh nghiệp.

quá trình đào tạo

  • Đại học Đại học Luật Hà Nội, cử nhân luật (LL.B)

  • Thạc sĩ Đại học Boise States (Hoa Kỳ), Quản trị Kinh doanh (MBA)

  • Thạc sĩ Đại học Torino (Ý) & Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO); Sở hữu trí tuệ (LL M)

  • Tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân; Ph.D, Kinh tế

  • Tiến sĩ Học viện Khoa học xã hội; LL.D; Luật Kinh tế

kinh nghiệm THỰC TIỄN

Năm 2019, Ông Trần Văn Nam tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Techfest 2019 với vai trò là một trong các Diễn giả của Làng Công nghệ giáo dục.

Năm 2020, Ông Nam tham gia Techfest 2020 với vai trò là một đồng trưởng làng (Co- head, Village) của Làng dịch vụ công nghệ; đồng thời là diễn giả của Hội thảo do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tại sự kiện.


Là thành viên của Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Việt Nam, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Nam Hà, ông Nam đã giới thiệu và triển khai Dự án phân loại rác thải thông minh của Công ty lên trang (“Hồ sơ công nghệ”) của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh https://lif.raeng.org.uk/innovation-profiles/waste-sorting-resolution.aspx

thông tin thêm

Kỹ năng: Chuyên gia tư vấn, hoà giải viên thương mại; trọng tài viên lĩnh vực thương mại và sở hữu trí tuệ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thông thạo

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: namuw2002@gmail.com

Điện thoại: +84 904 245 260