ông. lê đăng thắng

FOUNDER & CHAIR

Công ty Cổ phần Tay máy Việt Nam (VIETMANI)

Lĩnh vực nghiên cứu:

Tay nâng trợ lực, Cơ khí chế tạo

Kinh nghiệm nghiên cứu

Nghiên cứu chuyên sâu hệ thống điều khiển khí nén công nghiệp, công nghệ vận chuyển trong dây chuyền sản xuất thông minh

Rô bốt hàn công nghiệp

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Bậc đào tạo thạc sĩ: Công nghệ cơ khí, đại học Bách khoa Hà nội

  • Đào tạo đại học: Cơ điện tử

  • Đào tạo ngắn hạn: CEO

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển: Phát triển hệ thống tự động hoá, cánh tay máy công nghiệp, thiết bị nâng hạ

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị: Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng ISO, hệ thống kiểm định chất lượng sản phẩm đầu ra

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng: CEO, CFO

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: thangld@vietmani.com

Điện thoại: 0973170969

LinkedIn:

Google Scholar Link: thangvck@gmail.com