ông. thân thế hào

phó giám đốc kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thuận Thiên

Lĩnh vực nghiên cứu:

Thiết bị cấp thoát nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

Kinh nghiệm nghiên cứu

6 Bằng độc quyền Sáng chế và giải pháp hữu ích

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Hỗ trợ và tư vấn các nhà sáng chế công ty TNHH Itada, Công ty TNHH Trần Chí Toyo .v.v...

  • Tham gia để học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm tìm nhà đầu tư, hợp tác phát triển sản phẩm

  • Vào thị trường-Xây dựng kinh phân phối- Quảng bá tiếp thị

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A