THs. ls. nguyễn trọng hào

giám đốc

Công ty Luật TNHH Nhân Bản

HUMAN LAW CO., LTD

Lĩnh vực nghiên cứu:

Luật, Sở hữu trí tuệ

Kinh nghiệm nghiên cứu

Đã đăng ký hơn 25 sáng chế tại Việt Nam và PCT, gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ và Luật chuyên ngành.

quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ Luật học

  • Được đào tạo tại Mỹ, Anh, Nhật các khóa ngắn hạn về SHTT và quyền SHTT

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Chủ tịch Công Ty Đầu tư và phát triển Trí Tuệ - Smart investment and development Co., ltd (SIDCO) đã từng kết hợp với NATEC (Cục Phát triển thị trường - bộ Khoa học và công nghệ) tổ chức nhiều chương trình về thúc đẩy sáng tạo tại Việt Nam.

thông tin thêm

Kỹ năng: diễn thuyết

Ngoại ngữ: Tiếng Anh,

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: ls.nguyentronghao@gmail.com

Điện thoại: + 84 903 825582

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A