bà. trương đỗ minh đức

Giám đốc điều hành - coo

công ty cổ phần tập đoàn proview

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Ứng dụng AI trong tăng năng suất, hiệu suất, hiệu quả hoạt động cho các Doanh nghiệp, Tổ chức.

  • Đổi mới sáng tạo trong quản trị, vận hành tổ chức, doanh nghiệp hướng đến tăng trưởng đột phá.

Kinh nghiệm nghiên cứu

KPIBSC.COM - Nền tảng Chuyển đổi số Doanh nghiệp

KPIBSC.com là Nền tảng Chuyển đổi số Doanh nghiệp tập trung vào Chiến lược, Hiệu suất với nền tảng tổng thể, thống nhất bằng sức mạnh của AI, BIG DATA, kết hợp các quy trình nghiệp vụ xuyên suốt từ hoạch định, thực thi, đo lường, báo cáo, cải thiện liên tục giúp các Doanh nghiệp, Tổ chức gia tăng năng suất, hiệu suất và hiệu quả hoạt động liên tục từ Quản lý chiến lược (KPIBSC-BSC), Quản lý hiệu suất (KPIBSC-KPI), Quản lý công việc (KPIBSC-TASK), Quản lý quy trình (KPIBSC-WF), Quản lý khách hàng (KPIBSC-CRM), Quản lý nhân sự (KPIBSC-HRM) ... PROVIEW với Nền tảng Phần mềm KPIBSC.com là một trong 50 AI Startup companies trên toàn cầu được Vinh danh năm 2020 tại Smart City Summit & Expo (2020) Taiwan, Top 10 ASEAN STARTUP ...

quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA).

  • Kỹ sư Điện tử Viễn thông.

  • Các chương trình đào tạo về Đổi mới sáng tạo.

  • Các chương trình đào tạo về Khởi nghiệp và Thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển dự án công nghệ từ ý tưởng đến tổ chức thực thi hiệu quả.

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý, tiếp thị, bán hàng.

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị, chuyển đổi số.

  • Kinh nghiệm tổ chức, network các doanh nghiệp khách hàng cùng nhau tăng năng suất và hiệu quả hoạt động.

thông tin thêm

Kỹ năng: Giải quyết vấn đề, Quản lý thời gian, Quản trị dự án đa văn hóa, Thương lượng và Đàm phán.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu: Lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực thi từ ý tưởng đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu hiệu quả, mở rộng giải pháp và thị trường từ Việt Nam ra toàn cầu. Đã hỗ trợ cho nhiều khách hàng, đối tác quản trị hiệu quả, tăng năng suất bằng cách tập trung vào Chiến lược và Hiệu suất vượt trội ...

thông tin liên hệ

Email: info@proview.vn

Điện thoại: 84.9444.9559

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A