t.s nguyễn trung dũng

tổng giám đốc

công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)

Lĩnh vực nghiên cứu:

Đầu tư, đào tạo, huấn luyện, ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Kinh nghiệm nghiên cứu

Ông Nguyễn Trung Dũng là chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được chứng nhận bởi chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo (ĐMST) Việt Nam - Phần Lan (IPP), chương trình Lãnh đạo ĐMST tại ĐH Cambridge (Anh), chương trình ĐMST của Mashav (Israel).

Ông hiện đang là giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đồng thời là Tổng giám đốc BK-Holding phụ trách hệ thống Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, hệ thống ĐMST và khởi nghiệp của Nhà trường. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, đào tạo, huấn luyện, ươm tạo và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

  • Từ năm 2001 tới nay, ông là sáng lập viên và nhà đầu tư của hơn 10 tổ chức giáo dục, công ty tích hợp hệ thống, doanh nghiệp khoa học công nghệ.

  • Ông đồng thời tham gia tư vấn cho các cơ quan chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cũng như trong ban điều hành của các tổ chức, hiệp hội trong lĩnh vực này như GEN (VCCI), Vietnam Mentoring Initiative (VMI), iAngel Network. Chủ tịch Junior Archievement Vietnam (JA) ..vv..

  • Năm 2017, Ông được Diễn đàn Đổi mới sáng tạo thế giới (World Innovation Forum) bầu chọn là Đại sứ Đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: dung

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A