ts. cù thị thiên thu

Trưởng bộ môn

BỘ MÔN SINH LÝ TẬP TÍNH - ĐỘNG VẬT

Khoa Chăn nuôi, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý động vật

Tập tính và phúc lợi động vật

Sinh lý sinh sản động vật nâng cao

Ứng dụng tập tính và Welfare trên động vật

Kinh nghiệm nghiên cứu

1. Sinh lý động vật

2.Tập tính và Phúc lợi động vật

3. Các giải pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học và an toàn thực phẩm

4. Môi trường chăn nuôi và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu

5. Sử dụng các phụ phẩm làm thức ăn cho gia súc

6. Nghiên cứu một số tổ hợp lai phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán chăn nuôi vùng miền

quá trình đào tạo

 • Đại học - 2002 Đại học Nông nghiệp I Bác sỹ thú y

 • Thạc sỹ- 2006 Đại học VUB (Vương quốc Bỉ) Sinh học phân tử

 • Tiến sỹ - 2014 Đại học Miền nam Đan Mạch (SDU) Quản lý chất thải chăn nuôi và công nghệ xử lý môi trường

quá trình công tác

 • 2002-2003 Giảng viên tập sự Khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 • 2004- nay Giảng viên Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt nam

kinh nghiệm

 • Textbook Introductory animal production. 2015. Nguyen Xuan Trach (Chief author), Nguyen Thi Tuyet Le, Cu Thi Thien Thu. Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp Thức ăn bổ sung và phụ gia, 2019. Bui Quang Tuan (Chief author), Nguyen Thi Huyen, Le Viet Phuong, Tran Hiep, Cu Thi Thien Thu. Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

 • Sinh lý động vật, 2019. Pham Kim Dang, Nguyen Ba Mui, Cu Thi Thien Thu, Nguyen Thi Phuong Giang, Nguyen Ba Hieu. Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

 • Giáo trình thức ăn bổ sung và phụ gia, 2019, Bùi Quang Tuấn, Lê Việt Phương, Nguyễn Thị Huyền (CN), Cù Thị Thiên Thu. Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp.

 • Cu Thi Thien Thu, John P. Goopy, Mai Van Trinh, Vu Duong Quynh, 2019. Toward improved Green House Gas estimates for ruminants – a scoping study in Ba Vi district, Ha Noi, Viet Nam. Livestock Research for Rural Development.Submmited

 • Thu CTT, Cuong PH, Hang LT, Chao NV, Anh LX, Trach NX, Sommer SG. Manure management practices on biogas and non-biogas pig farms in developing countries – using livestock farms in Vietnam as an example. J Clean Prod 2012;27:64–71.

 • Thu C T T and Trach N X 2012: Effects of early weaning on postpartum resumption of reproduction in mother buffaloes and growth of their calves.Livestock Research for Rural Development. Volume 24, Article #19. Retrieved June 2, 2016, from http://www.lrrd.org/lrrd24/1/thu24019.htm

 • T. T. T. Cu, T. X. Nguyen, J. M. Triolo, L. Pedersen, V. D. Le, P. D. Le, S. G. Sommer.2015. Biogas Production from Vietnamese Animal Manure, Plant Residues and Organic Waste: Influence of Biomass Composition on Methane Yield. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS) 2015; 28(2): 280-289.

 • C. H. Pham, J. M. Triolo, T. T. T. Cu, L. Pedersen, S. G. Sommer. 2013. Validation and Recommendation of Methods to Measure Biogas Production Potential of Animal Manure. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS) 2013; 26(6): 864-873.

 • `Cu Thi Thien Thu, Sven G Sommer and Nguyen Xuan Trach. 2013. Biogas production from Chicken, Pig and Cow manure: Influence of biomass composition on the Methane yield. International conference on Frontiers of Environment, Energy and Bioscience (ICFEEB 2013)

thông tin thêm


 1. 2015- 2017 Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesteron phục vụ định hướng tạo Kit ELISA và que thử nhanh (Quick Sticks) để chẩn đoán có thai sớm và rối loạn hormone sinh sản nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bò

 2. 2008 - 2009 Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có sự tham gia của giống dê siêu thịt Boer nuôi tại nông hộ vùng đồi núi Tam Điệp, Nho Quan, Ninh Bình.

 3. 2009 - 2010 Dùng giống đực Boer để cải tạo đàn dê cỏ tại tỉnh Yên Bái

 4. 2015 - 2016 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi sinh vật phát hiện dư lượng một số nhóm kháng sinh trong tôm

 5. 2010 - 2011 Xây dựnng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà bản địa tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang

 6. 2011 - 2013 Nghiên cứu cải tạo giống dê tại tỉnh Bắc Kan

 7. 2017 - 2018 Xây dựng hệ số phát thải khí Methan ở bò sữa tại Ba Vì

 8. 2017 - 2019 Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesteron để sản xuất que thử thai sớm ở bò

 9. 2014 - 2015 Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng đàn bò và chế biến thức ăn thô trong chăn nuôi bò thịt tại huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

 10. 2007 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung urê nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phụ phẩm dứa ủ chua làm thức ăn cho bò

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: cttthu@vnua.edu.vn

Điện thoại: 0945692662

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A